Parkiety i podłogi drewniane
          Twój koszyk jest pusty                            logowanie
 
 
   Deska Merbau AB 15x90x300-1200mm ELEGANCE -116.9zł/mkw SUROWY    15x90x300-1200mm ELEGANCE -146.90zł/mkw LAKIEROWANY


               Opis:
          Cena do:
więcej opcji                
   
 

D?b Przemys?owy W?dzony Gestraift 18x22x160mm
 D?b Przemys?owy W?dzony Gestraift 18x22x160mm
47,97zl 47,97zl

Lakier SLC AQUA Pur Basic podk?ad 5,5Lt.
 Lakier SLC AQUA Pur Basic podk?ad 5,5Lt.
322,40zl 274,00zl

D?b - Deska 16x100x300-1200mm - OLEJOWANA EXTRA CENA
 D?b - Deska 16x100x300-1200mm  - OLEJOWANA EXTRA CENA
157,44zl 124,90zl

Merbau 15x120x300-1200 M - EXTRA CENA
 Merbau  15x120x300-1200 M - EXTRA CENA
150,99zl 123,00zl

Lakier SLC AQUA-PUR HPX 5,5 Lt
 Lakier SLC AQUA-PUR HPX 5,5 Lt
486,78zl 439,00zl

SUPER!!!! Mozaika przemys?owa TEAK Avangard 14x20-25x200-300
 SUPER!!!!  Mozaika przemys?owa TEAK Avangard 14x20-25x200-300
99,90zl 94,99zl

Merbau ABC 10x60x250-600
 Merbau ABC 10x60x250-600
80,00zl 66,00zl

SLC Klej L34 10Kg
 SLC Klej L34 10Kg
242,00zl 149,00zl

D?b Natur 250x70x16 wraz z us?ug? + KLEJ GRATIS
 D?b Natur 250x70x16   wraz z us?ug? +  KLEJ GRATIS
189,00zl 154,91zl

Us?ugi parkieciarskie

 Us?ugi parkieciarskie, parkieciarstwo, parkiet, pomiar wilgotno?ci

Firma Drewnoszlif Tomasz Kupski swoje do?wiadczenie czerpie z prawie 25-letniego do?wiadczenia zwi?zanego z us?ug? parkieciarsk?, cyklinowaniem i sam? produkcj? mozaiki, parkietu i schodów. Posiadamy w Firmie sprz?t bezpy?owy firmy Lagler, który zapewnia w pe?ni konfortowe wykonanie prac z bardzo wysok? precyzj? i czysto?ci? zarazem. Bezpy?owe wykonanie us?ugi powoduje ?e prace które jeszcze kilka lat temu by?y dla inwestora udr?k? i jeszcze wielo tygodniowym sprz?taniem po sko?czonych pracach, dzi? staje si? przyjemne i nie wymaga dodatkowego nak?adu pracy. 

Zajmujemy si? równie? uk?adaniem nowych pod?óg drewnianych, parkietu, deski, mozaiki, dyli, bruku drewnianego, mozaiki przemy?owej. S?u?ymy wszelk? dorad? dotycz?c? doboru koloru pod?ogi do otoczenia, jak równie? zastosowaniem jej do ró?nych parametrów pomieszczenia ( np. ?azienka, przedpokój, sypialnia). Prace rozpoczynamy oczywi?cie od wizji lokalowej w której ma by? uk?adany parkiet, pomiaru wilgotno?ci (Higrometrem CM) posadzki, sprawdzeniem wytrzyma?o?ci posadzki betonowej i jej jako?ci ( krzywizn, prze?ama?). 

Je?eli pomiar wilgotno?ci jest odpowiedni mo?emy przej?? do u?o?enia pod?ogi któr? wcze?niej klient wybra?, oczywi?cie dostosowuj?c do wybranego drewna odpowiedni klej i grunt. Uk?adamy wzorem wcze?niej ustalonym z Pa?stwem w miar? mo?liwo?ci zgodnie z kierunkiem promieni s?onecznych. 

Pó?niej zostaje nam  po odpowiedniej przerwie technologicznej cyklinowanie i ostateczne lakierowanie lub olejowanie. Pó?niej ju? tylko listwy wyko?czeniowe lub coko?y, progi dylatacyje (gotowe lub z korka) i po oko?o 3-4 dniach od ostatecznego lakierowania mo?na w ko?cu rozpocz?? u?ytkowanie naszego mieszkania. 

Nigdy nie mo?emy zapomnie? o tym, ?e drewno (parkiet, mozaika, bruk drewniany, deski) to zawsze naturalny materia? i musimy zawsze zwraca? uwag? na odpowiednio równ? wilgotno?? w pomieszczeniach, zwracanie uwagi na rozlan? wod?. Pami?tajmy równie? o odpowiednich,,  dedykowanych do danych lakierów/ olejów ?rodkach konserwuj?cych, które znacznie wyd?u?aj? czas eksploatacji pod?ogi nadaj?c jej ?wie?y wygl?d !!!!.  

Wszelkie informacje na temat ?wiadczonych przez nasz us?ug parkieciarskich znadziesz na poni?ej podanych stronach.  W razie pyta? dzwo? lub pisz

Us?ugi parkieciarskie wysokiej jako?ci

www.drewnoszlif.pl


 

 Us?ugi parkieciarskie
     projekt strony www.artso.pl
Podłogi drewniane wysokiej jakości. Deska drewniana po dobrej cenie. Kup-parkiet.pl Poznań. Zapraszamy!

       

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies. Możesz określić dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
OK